human resources

Името на нов изпълнителен директор на една от големите компании в областта на недвижимите имоти провокира интереса ми преди време. Защото бях не по-малко заинтригувана, когато видях подобно съобщение преди години. Тогава този пост зае една дама, която познавах като търговски директор в друг сектор.

Истината накратко – тя беше неуспешна на тази длъжност, която зае на практика без мениджърски опит преди това. Създаде доста проблеми и я оттеглиха. Затова бях много изненадана, когато разбрах, че тя заема още по-висока мениджърска позиция в друг бранш. Сега напуснала и него и вероятно ще търси и ще заеме висша мениджърска длъжност в различна сфера на дейност. Защото, доколкото разбрах причините да си тръгне са сходни.

Периодът е труден за много професионалисти и работодатели в различни сектори.  Висококвалифицирани кадри останаха без работа и продължават да са в процес на търсене година и повече. Някои от тях си тръгнали от гордост и обида как така ще им намаляват заплатите и ще получават колкото една чистачка! Нито образованието, нито квалификацията, нито личното им достойнство позволяват да търпят това. А после се оказва, че всичко това позволява да се наредиш на опашка в бюрото по труда... Работодателите като цяло предпочитат да наемат хора, които не са им толкова скъпи, знаят, че имат избор и не са склонни да купуват звезди, освен за определени позиции, за които обикновено няма и откъде да ги купят.

През последните години пазара на оценяването на персонала нарастна с бързи темпове. Мениджърите препоръчват да се извършва оценяване на персонала, за да се разбере на кой може да се разчита в този сложен времеви период.

Сега ние наблюдаваме множество примери за необмислени съкращения, проведени на принципа на «съкращаваме 10% от служителите от всеки отдел». Това е некоректно от гледна точка на ефективност, т.к. като резултат могат да бъдат уволнени тези хора, които са от критично значение за бизнеса.