coaching

В комплицираните условия за бизнес, наложени от различни аспекти на нашето съвремие, организациите са поставени пред постоянно предизвикателство за адаптация  и гъвкавост. Повече от всякога компаниите се нуждаят от промяна. Промяна на мисленето, промяна на моделите за работа, промяна на инструментариума за Управление на човешките ресурси. Добрите - до момента работещи практики се явяват изчерпани и вече неполезни в редица ситуации. Защо това е така? Защо е необходима отново промяна и каква всъщност промяна е необходима? Тази промяна до каква степен ще реши стоящите пред бизнеса въпроси и какви са перспективите в бъдещето на организациите? Отговори на тези въпроси търсим със загриженост и тревога, защото в глобален план пред много компании вече стои перспективата  „ оцеляване“. 

Здравейте приятели,

HR cafe Bulgaria взе участие в изработването на видео обучение на тема коучинг. Продуктът е част от проект High Heels - Възможности за жените в строителството, осъществен от следните структури -  в България (Камара на Строителите, СКЦ, АрСи Про), в Румъния (Stejar) и в Гърция (Knowl). Проектът е финансиран по Оперативна програма “Учене през целия живот”, мярка „Трансфер на иновации”.

Видео обучението е факт и работи перфектно. Като продължение на темата, през месец декември 2014 година, беше организирана среща - дискусия .......

Здравейте приятели, 

Имаме удоволствието да Ви поканим на поредната среща от инициативата "HR Вечер". Темата на дискусията ще бъде:

"Коучингът - тук и сега"

Целта е да създадем общо пространство на коучовете и техните потенциални клиенти за дискусия на актуалния въпрос -

 "Как се избира коуч в България?"

Здравейте приятели,

Много хора се питат:
Какво е това Коучинг сесия, боли ли, омагьосват ли ни или ни правят "турбо"!?

Настоящата статия е резултат от търсенето на отговори на въпросите засегнати  в предишни публикации на тема коучинг. Човекът, чиито опит и знания са предмет на теза публикация, е професионален коуч с богат практически опит в бизнеса и в управлението на материални и човешки ресурси.

 

По време на нашата среща той сподели с мен в открит разговор разбирането и мнението си по темата коучинг. Дискусията беше интересна и много полезна за мен, затова ще Ви запозная с неговото определение за коучинг. Очаквам и други професионалисти от тази сфера да се включат в нашата дискусия.

 

Позволете ми да Ви представя господин Виктор Врански: