Automotive Cluster Bulgaria

Интересни теми преди HR-конференцията на Аутомотив клъстер България

Ирина Зозикова е активна в ролята на HR Мениджър на „Аутомотив Клъстер България”. Задачата й е фокусирана към консултиране на групата от експерти HR  – членове на клъстера. Ролята й на съветник в HR-групата е важна, защото се обсъждат наболели теми, които трябва да намерят конкретно решение посредством опита, инициативата и действията на HR Мениджъра на АКБ.  Ирина Зозикова придобива ценен опит в различни компании и индустрии: доставчици на HR-услуги, центрове за изнесени услуги и респективно: подбор, трейнинги, корпоративен HR. Като HR-генералист, Ирина познава и използва голям брой основни функции и дейности в управлението на човешките ресурси, което определено й помага в настоящата работа. 

Аутомотив Клъстер България (АКБ) организира първата международна конференция по управление на човешките ресурси в автомобилната и технологична индустрия в България. Конференцията ще се проведе на 30 септември и 1 октомври 2014 г. в хотел Хилтън, гр. София. 

Успешни практики и дългогодишен опит в управлението на човешките ресурси ще споделят HR мениджъри от водещи международни компании и организации, сред които Sumitomo Electric Bordnetze, Lufthansa Technik, Magna Powertrain, High Tech Cluster Magurele, ABB Group, SMC, Melexis Bulgaria, Liebherr-Hausgeräte Marica, Festo Production, Integrated Micro-Electronics, Haycad Infotech, KPMG. 

Събитието ще представи теми, свързани с „Най-добри практики  в мениджмънта на човешкия капитал“, „Реализиране на успешни проекти в сътрудничество между техническите университети и бизнеса. Развитие на дуалното обучение в България”, „Европейски програмен период 2014 – 2020. Предимства и възможности”, и др.