човешки ресурси

Областта на човешките ресурси е много динамична. На всеки няколко седмици бива създадена нова система или ресурс, които да подпомагат работата на специалистите по подбор на служители. Не всички иновации влизат в широка употреба, но някои от тях подобряват значително процеса на набиране на персонал и могат да се използват от всички, които работят в сферата.
 
Ето пет дигитални иновации, от които трябва да се възползвате:

Задочно се запознах с една офис ситуация, която по мое мнение не е никак рядко явление. Даже не е нищо ново.

Става въпрос за един екип от програмисти, който чисто и просто се е превърнал в клика. От къде знам ли?

ТРЗ, отдел „Човешки ресурси”... има ли значение? „Специалист ТРЗ”, „ТРЗ касиер”, а даже „Специалист ТРЗ в отдел човешки ресурси” срещам из обявите за работа в категория „човешки ресурси”.Вероятно сте се сблъсквали с двете понятия, но дали влагате в тях еднакъв смисъл и значение. Все пак „ТРЗ” беше познато у нас отпреди декември 1989 и всеки би се запитал дали „човешки ресурси” не е наименование на същото нещо. И да и не.

В последните три години и половина, освен в България, работя с международни екипи на моята компания в Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Кипър и Малта. Големината на организациите в отделните държави е различна – от 4 служителя в Албания до почти 20 в Кипър и 50 тук в България. Решението за това дистанционно покритие от страна на Човешки ресурси е свързано със спецификите в съответните държави, тяхното пазарно представяне, анализ на продуктивността на функция Човешки ресурси и опита в подкрепа на международни екипи от разстояние.