цели

В разговор с ЧР професионалист наскоро си зададохме въпроса какви са подбудите човек да взима едно или друго решение и да предприема едно или друго действие. Тук ще поставя въпроса така: какво искат хората и какви са техните цели?Тъй като именно в това се състои формирането на нагласите.

Преди да продължа нататък, ще направя кратко уточнение. Процесът на взимане на решение не следва задължително пътя на логиката и на здравия разум. Емоциите са тези, които често пъти ни тласкат към действия и хората не винаги осъзнават мотивите за поведението си. Накрая се получава така, че нашето поведение и това на нашите клиенти и колеги може да изглежда напълно нелогично и противоречиво в очите на другите. Ако искаме да го разберем, трябва да вникнем в подбудите на човешкия избор.

<