управление на културните различия

Управление на междукултурните различия - трудна и сложна материя. Не малко ръководители и компании са срещали сериозно трудности при справянето с подобни казуси. Ясмина Тал - управител на Адрио Консултинг, споделя практически опит и дава работещи решения по темата. Гледайте видеото!

Управление на междукултурните различия - трудна и сложна материя. Не малко ръководители и компании са срещали сериозно трудности при справянето с подобни казуси. Ясмина Тал - управител на Адрио Консултинг, споделя практически опит и дава работещи решения по темата. Гледайте видеото!

"Управление на културните различия" част четвърта. Вижте интервю на английски език с г-н Еял Натан – собственик и изпълнителен директор на NATNET BINO Communications Ltd.

"Управление на културните различия" част втора. Вижте видео интервю на английски език с г-н Марк Грегори - финансов и ИКТ консултант.

"Управление на културните различия"

Глобализацията кара светът да изглежда по-малък: сега е по-лесно да се свързваме, комуникираме и да правим бизнес по целия свят. Но културни различия остават и затрудняват глобалната комуникация и споделяне на информация. Темата ни е крос-културен мениджмънт в международни компании,а фокуса е върху това, как културните различия влияят при взимането на решения, споделяне на информация вътре в компания и как културното разделение рефлектира върху организация като цяло.