трансфер

Вземам за отправна точка една успешна практика, която е доказала своята ефективност и устойчивост във времето – туршията. Това е един чудесен пример как се трансферира знанието с помощта на най-древния и изпитан канал за обмен на информация „от уста на уста” в едно с важните: търсен и харесван майсторлък.

Крайната цел е с помощта на натрупаното и отлежало във времето знание да приготвим изискан за небцето на познавача продукт, а именно хубавата туршия. За да успеем да направим това, то...

Първо трябва да сме предвидили колко единици от нашия продукт ще ни бъдат нужни и разбира се къде ще се случи като място манифактурата, правилното съхранение на готовите буркани и последващата консумация на тяхното съдържание (кой – някой да не остане неуважен и за колко време – да не вземе да отиде зян).