социален капитал

Модерната социология и политология не са достигнали до единна дефиниция на понятието социален капитал. За най адекватно определение е прието това на френския философ и учен Пиер Бурдийо:

"Сборът от действителни или потенциални ресурси, които са свързани с притежанието на трайна мрежа от повече или по-малко институционализирани отношения на опознаване и взаимно доверие".