сериозни игри

Играете ли на компютърни игри? И в офиса ли? Играта е едно от най-естествените състояния на човека. Децата се социализират и учат, докато играят. Работата е в това, че и възрастните могат да учат посредством играта.

Какво се случи на семинара по сериозни игри на тазгодишния Ден на предприемача. В текст и видео сме събрали накратко някои интересни моменти: споделеният опит на колеги от Великобритания (Хелън Старк и Ана Бейли, PIXELearning), как сами да си направим игра (Иван Атанасов, Fantasy Factor) и наградените български участници във втория европейски конкурс по сериозни игри в рамките на проекта „Лудус” (Елена Вълева и Димитър Акиванов).