ръководител

Изключително важна е ролята на управителя и мениджърите на една компания е да успеят да въвлекат персонала в дейността на фирмата. Това е един от най-трудните процеси и сериозно изпитание за всички. Още по-трудно е, когато фирмата има своите традиции, но трябва да работи по нов начин, в ритъм с днешното време.