професионално ориентиране

Съвсем наскоро отмина официалното откриване на е-платформата MY WAY, чиято цел е да вдъхновява и ориентира бъдещи професионалисти в техния по-правилен избор на професия и образование. На церемонията по откриването в деня на Народните будители (много символно избран ден) в залата на музикалното училище „Любомир Пипков” в София почти нямаше празни места.

Ентусиазмът и непринудената откровеност на Олга и Ангел, а и на останалите съмишленици от екипа, бяха заразителни и пораждаха впечатления, че този път формата на кариерен форум в България ще бъде по-успешен от всякога.