преструктуриране

На 10 февруари се проведе национален семинар по темата на преструктурирането в България, като целеше да засили диалога между социалните партньори. От години темата вълнува обществото и се възприема като своеобразна „криза”, водеща до загуба на работни места.