преприемачество

Светлан Станоев,
Институт за предприемачи на Сиско

Как да създадем предприемачески дух в голямата организация? Това е въпрос който все по-често големите компании започват да си задават. Особено в икономическа ситуация за последните няколко години. Нека първо погледнем какво убива предприемаческия дух, кой е “враг номер едно” на предприемачеството…