персонал

Мотивация на персонала – всеки си мисли че прави максимума според възможностите си и когато не се получи си казва  "… е, не всеки може да бъде мотивиран. Можеш да отведеш коня до водата, но не можеш да го накараш да пие".

Дали наистина нещата изглеждат по този начин? Дали толкова малко зависи от мениджърите и от HR специалистите? НЕ, ние НЕ МИСЛИМ ТАКА! Колкото и да е трудно намирането на точния "индивидуален" мотивационен подход, когато трябва да поведем, да мотивираме служителя към определени поведения има нещо, което е валидно и съотносимо към всеки един от хората в екипите ни – и това са поведенческите прояви на демотивацията. За всеки специалист, който управлява хора, бил той мениджър, HR или собственик на бизнес, разпознаването на поведенческите индикатори на демотивацията е основно умение в управление на екипа.

Европейската комисия започва амбициозен проект по разработването на класификатор на професиите по умения и компетенции (European Skills, Competences and Occupations taxonomy (ESCO)). Европейската класификация на професиите цели да описва уменията, компетенциите и квалификацията, нужни за упражняването на една или друга професия, като желае да обхване колкото е възможно повече видове.

Някои европейски страни разполагат с национални класификации на професиите, други не. Малко статистика. Унгарският класификатор на професиите съдържа 632 отделни айтема, чешкият цели 3200, испанският само 482. В България националната класификация на професиите и длъжностите се съобразява с международната стандартна класификация на професиите ISCO 88 и съдържа общо 550 айтема. В Република Ирландия, например, няма национален класификатор на професиите, а се използва международната стандартна класификация за отделните сектори.