оценяване на персонала

През последните години пазара на оценяването на персонала нарастна с бързи темпове. Мениджърите препоръчват да се извършва оценяване на персонала, за да се разбере на кой може да се разчита в този сложен времеви период.

Сега ние наблюдаваме множество примери за необмислени съкращения, проведени на принципа на «съкращаваме 10% от служителите от всеки отдел». Това е некоректно от гледна точка на ефективност, т.к. като резултат могат да бъдат уволнени тези хора, които са от критично значение за бизнеса.