корпоративна социална отговорност

На 10 февруари се проведе национален семинар по темата на преструктурирането в България, като целеше да засили диалога между социалните партньори. От години темата вълнува обществото и се възприема като своеобразна „криза”, водеща до загуба на работни места.

Тръгвам уверено да пиша за социалната отговорност, но това което искам да споделя с вас, са мислите ми относно личната и корпоративната отговорност. Колко е голяма разликата? И има ли я изобщо?

Личната отговорност, това според мен се отнася до задълженията на всеки един човек към средата, в която живее.

Социалната отговорност, това са задълженията на всеки един член на обществото към него.

А корпоративната социална отговорност отнасям до задълженията на бизнеса към общността, в която оперира.