The New Era of Talent

The New Era of Talent

Презентация на Патриша Шней, 17-ти декември, София, ВУЗФ, дискусионен форум „Умения и иновации. Как пазарът на труда се готви за предизвикателствата на бъдещето“, организиран от БАУХ.