HR cafe Bulgaria meets Tangra SA - Hot Chair interview

Разговаряме с г-н инж. Юлий Армянов – собственик и изпълнителен директор на "Тангра” ООД и г-н Иван Армянов - търговски директор във фирмата. Тема са успешното развитие на структурата в годините, ползата от внедряването на технологични решения и управлението и развитието на Човешкия капитал, като задължително условие за конкурентоспособност(интервюто е съвместна инциатива със списание "Твоят Бизнес".

Кое помогна на компанията за да оцелее в тези трудни времена?

Бих разграничил две основни причини - обективни и субективни:

  • Обективните причини са: - дългогодишният ни опит, повече от двадесет години сме на пазара, широката гама от продукти и услуги, които предлагаме, мрежата от клиенти и доверени партньори, която сме изградили и чиито нужди се стараем да задоволим и разбира се отличното качество на продуктите, които произвеждаме в двете добре екипирани технологично предприятия. Не на последно място, трябва да отбележа и доброто финансово състояние на фирмата;
  • Субективните причини са - тежките, но правилни решения, които трябваше да вземем, - спряхме три започнати проекта в София, Варна и Бургас, оптимизиране на състава на компанията - неприятно емоционално, но необходимо условие за да запазим динамиката на фирмата. Позициите ни на пазара, завоювани през годините, фокусирането върху иновациите и развойната дейност са изключително предимство в днешно време. Основната посока на развитие, която следваме от създаването на „ТАНГРА”, посока особено актуална в кризата е: създаване и изграждане на производствени съоръжения и инсталации с висока енергийна ефективност и получаване на краен продукт с високо качество, ориентиран към нуждите на клиентите. Тези условия осигуряват и сериозни възможности за износ. Нашите продукти се продават успешно в над 10 европейски държави.
Как технологиите помогнаха на хората през годините?

Трудно се отговаря на такъв въпрос. Мога да изброя цял набор от неща, които са спомогнали. Спомням си как започнахме - с ръчни инструменти в малък цех, приличащ на барака, с много увереност и мерак. С годините се поучихме от грешките си, изградихме политики, правила, методика на работа. Развихме и внедрихме водещи технологии, някои от които са върхови постижения на инженерната мисъл. В момента разполагаме с модерно оборудване, високо квалифицирани професионалисти и ноу-хау защитено с патенти и нормативни документи. Непрекъснатото развитие по отношение на ефективност и иноватовност, постигане на високо качество на добра цена, това са гаранциите за стабилна позиция на пазара и доволни клиенти. В този ред на мисли технологиите и по специално Интернет дават предимство и бързина в динамичното ежедневие. Достигаш бързо и лесно до клиентите и партньорите, до ценна информация за бизнеса, до жизнено важни за всяка компания ресурси. Не на последно място, станахме по-лесно разпознаваеми и достъпни - на един клик разстояние!

Прекомерната информираност не затруднява ли чисто човешките отношения?


Факт е че информацията, която всеки ден обработваме е много и обхватна. Личният контакт и отворената комуникация са задължителни условия за постигане на добра работна атмосфера и екипен дух. Но това е втората стъпка, първата е всеки да селектира информацията, да определи приоритетите да установи подходящи цели, да планира своята стратегия. Доброто познаване на бизнеса и материята, с която работиш помага за реализация на поставените задачи. Тогава в директен, човешки контакт с екипа, със служителите, с партньорите намираме решение на предизвикателствата стоящи пред нас.

Зад технологиите стоят хората! Как мотивирате вашите служители?

Основният стимул е материалния, той дава чувство на сигурност, особенно за оперативния персонал. Възможността за кариерно развитие "сработва" отлично на ниво ръководители и при хората с лидерски качества. Създаване на трудова атмосфера и климат максимално близки до нуждите и разбиранията на нашите служители (често е свързано с голямо натоварване в емоционален план), отворените и прозрачни взаимотношения, добрата комуникация и наличието на обратна връзка са все ключови параметри необходими за "правилното” функциониране на компанията. Политиката на "отворени врати", нещо с което се гордеем и което е принцип в ръководенето на фирмата, често смятано за "пилеене" на време и усилия, при нас е жизнено необходимо за изграждане на сполотено "семейство". Много сме различни - възрастово, емоционално, географски дори, имаме три различни локации, затова традиционните практики не работят. Личният пример, трудолюбието, да бъдеш естествен, смирен, "народен", това впечатлява и мотивира хората.

Бъди естествен, това ли е Вашето мото?

Познаването на същността на работата, реалното й практикуване, участието във всеки цикъл от производството, подкрепата оказвана на по-младите, непрекъснатото учене и самоусъвършенстване - това са задълженията на един собственик/лидер/родител. Можем да го наречем с много имена значението е едно - нека твоите хора да могат да припознаят у теб един от тях. Независимо от натрупаният опит и положение в обществото, учи се, развивай се, споделяй и да - бъди естествен, бъди Човек!