HR cafe Bulgaria meets Scale Focus - HR of the Month - April 2014

По какъв начин се справяте с текучеството, типично за ИТ сектора?

Текучеството е нормално да съществува във всяка една компания. До определени нива е здравословно, но може да бъде и деструктивно, ако минава границата от 15% за този тип компании. В Скейл Фокус успяваме да поддържаме изключително ниско ниво на напускащи колеги. Предизвикателната работа и опитния мениджмънт колектив е основното ни „оръжие“. Хората напускат най-често не компаниите, а преките си ръководители и средата която те създават около себе си, доверието което те успяват или не успяват да създадат на своите колеги. Всеки случай на напускащ колега при нас задейства процес на вътрешен анализ от типа „каква е била нашата част от грешката“: успели ли сме да създадем правилната среда за развитие, подкрепа, отношение и други.

Имате ли разработена и действаща стратегия за мотивация и задържане на персонала?

Дългосрочната ни стратегия за управление на мотивацията е свързана с основните ценности в компанията, а именно -  служителите на Скейл Фокус да осъзнават и управляват крайния резултат от своята работа, да отключват потенциала си като успяват в различни професионални начинания и научават нови неща, повишаващи тяхната квалификация.
Стараем се да поддържаме отворен стил на работа, който ежедневно предизвиква и ангажира. Естествено, всичко това е придружено от добре познатите и наложили се практики за регулярна персонална оценка, обратна връзка, обучения и поставяне на краткосрочни и дългосрочни цели в кариерното развитие. Те са базов елемент на реализирането на всяка една стратегия.