HR cafe Bulgaria meets CSC Bulgaria - HR of the Month, May 2015

Здравейте приятели,​През месец май 2015 г. лице на рубриката HR of the Month е Антоанета Митрева, бизнес партньор човешки ресурси в CSC България. Инициативата се организира от HR Cafe Bulgaria и Кариерната зона на в. Computerworld България.

Computer Sciences Corporation (CSC) е водеща международна компания в областта на услугите и решенията в сферата на информационните технологии. Повече относно ЧР политиките, възможностите за кариерно развитие и плановете за развитие на българското звено ще научите от видеото.