HR cafe Bulgaria meet Naxex Technological Development - HR of the Month, December 2015

През декември 2015 г. лице на рубриката HR of the Month – съвместна инициатива на HR Cafe Bulgaria и кариерната зона на в. Computerworld България, е Борислава Георгиева, мениджър „Човешки ресурси“ в Naxex Technological Development.

Кариерният й път в областта на човешките ресурси в ИКТ сектора започва преди 9 години, 8 от които тя е прекарала в една компания. Вече от около 9 месеца Борислава Георгиева е в Naxex Technological Development - дъщерна компания на Invesus Financial Services Group.

Историята на Naxex започва преди повече от 7 години с основния продукт на компанията, който представлява платформа за търговия с FOREX и други финансови инструменти.

В България се намира „технологичното сърце“ на компанията. Към момента броят на служителите в софийското развойно звено наброява около 120 души.

Борислава очаква новата 2016 г. да бъде изпълнена с още повече предизвикателства от гледна точка на човешките ресурси, и предвижда появата на нови конкуренти в ИКТ сектора.

Приятно гледане;: