HR cafe Bulgaria - Managing Cultural Differences - Hot Chair interview - part 2

Във втората част на интервюто Ясмина споделя с нас факти и събития свързани с професионалната страна на нейния живот в България. Разказва, също така в подробности, за организацията и провеждането на предстоящата тематична конференция - Импосибъл Маркетс - 22 и 23 май 2014 година. Първата част на интервюто можете да проследите следвайки този линк. Приятно гледане: