HR cafe Bulgaria - Managing Cultural Differences - Hot Chair interview

"Управление на културните различия" част трета! Вижте интервю с г-н Ник Сондърс - Изпълнителен директор на Golden Pages Bulgaria.

Г-н Сондърс е роден в Австралия, но е живял през по- голямата част от живота си във Великобритания.
Формирането на неговият характер, професионалната му кариера, а и възгледите изложени в това интервю, се основават на чисто британските нрави и разбирания.

Г- Сондърс е заемал различни ръководни позиции в компании като: Yell Group, Matthew Clarke, SGS, Norton Healthcare и други. От средата на 2006 година, заема длъжността Изпълнителен директор в New Europe Directories (Golden Pages) Bulgaria.