HR cafe Bulgaria - The Human Factor in ICT sector - Hot Chair interview

Човешкият фактор в бизнес отношения в ICT сектора в България. Проблеми и решения - как, защо, кога ... . Вижте отговорите на тези и много други въпроси във видео-интервюто с г-н Борис Басмаджиев – изпълнителен директор на Bynet Bulgaria.

Човекът се явява предпоставка за постигането на тази цел и управлението, организацията и обучението на служителите пораждат много въпроси:
Какви умения и качества изисква пазарът на ИКТ от хората сега, така че компаниите да могат да разработват решения с добавена стойност?
С какви препятствия най-често се сблъскват компаниите в ИКТ сектора при намирането на тези специалисти?
Какви практики и методи за обучение са подходящи?

Г-н Басмаджиев е добре познат и доказан професионалист и мениджър с повече от 20 години опит в областта на информационните и комуникационни технологии. Заемал е мениджърски позиции последователно в Bulnet, HP Bulgaria, Nokia и Nokia Siemens Network. От 2009 година е CEO в Bynet Data Communications Bulgaria.