HR cafe Bulgaria - A demo "SWOT" to company without HR - Hot Chair interview

HR мениджър, HR специалист или generalist, или recruiter, няма значение, вие сте част от бранша. Не е ли по-добре без него? И с него, и без него е все едно и също...

В настоящето интервю дискутираме тези въпроси с г-н Симо Абокура - изпълнителен директор на Aramex Bulgaria Ltd.

Tрябва да признаем, че гилдията наистина се старае да повиши нивото на своя професионализъм. Но въпреки това професията на HR-а често пъти не получава уважение в организациите, които обитава. Често пъти се задава въпроса какво всъщност върши мениджърът по човешки ресурси и за какво е нужен той на организацията.

Г-н Абокура е роден в Сирия, но израства и се развива като личност и професионалист в Германия. Завършва Кьолнският университет - специалност - Бизнес администрация, степен - Магистър. Заема различни позиции в DHL Airways и Hermes Logistik. От 2002 година е изпълнителен директор на  "Aramex" България ООД.