HR cafe Bulgaria - "На кафе с коуч ..." - Hot Chair interview

Капка Стойкова е  тренер и консултант в областта на човешките ресурси с 13 годишна разнообразна международна практика в тази област. Тя е първият сертифициран български коуч (coach) от школата на Международния Институт по Коучинг в Женева.

Капка е завършила е Компютърно Инженерство в Русия. Пет години живее и работи във Франция като Координатор на Проект към Занаятчийска регионална камара–Лоар-е-Шер. Проектът е финансиран от Европейските Социални Фондове и е насочен към професионално обучение на възрастни и развитие на гъвкави форми на труд. От 8 години се реализира в България в областта на Подбора, Обучение и развитие на Човешките Ресурси.

Работила е като Мениджър Обучение и развитие в Солвей Соди АД, като Старши мениджър Подбор Обучение и развитие в БТК и като Консултант подбор на висш управленски персонал за Александър Хюз България.

Нейният тренерски и консултантски опит е с клиенти - български и европейски фирми (от 5 до 20 000 души персонал) от секторите енергетика, индустрия, телекомуникации,  продажби,  ИТ, НПО и услуги. Първото интервю с Гергана Дзенкова гледайте на този линк.