HR cafe Bulgaria - Задълженията на лидерите - Hot Chair interview

В интервю с г-жа Ева Любомирова, издател на списание "Enterprise", дискутираме идеите залегнали в основата на форума "My Success.bg", както и нейната дейност като мениджър на списанието. Ще си поговорим, трудно ли е да се накарат водещи мениджъри в България да влязат в ролята на ментори и да споделят знания и практически умения със своите бъдещи заместници, студентите седящи на банките във висшите училища.

Във времена на криза, в трудни години, хората имат нужда от водачи. В днешно време модерното название на тези личности е лидери. Дали се раждаш лидер или ставаш лидер? Със сигурност се нуждаеш от определен човешки потенциал за да се превърнеш в лидер. Приятно гледане: