Сериозни игри?

Играете ли на компютърни игри? И в офиса ли? Играта е едно от най-естествените състояния на човека. Децата се социализират и учат, докато играят. Работата е в това, че и възрастните могат да учат посредством играта.

Не е изненада, че инициативата на сериозните игри тръгва именно от американската армия. Да, знам, бюджетът на военните в САЩ е от порядъка на няколко милиона долара. Но така е с всяка иновация – изисква сериозна инвестиция. Едноименната игра „America’s Army” се появява на бял свят през юли на 2002 година и оттогава близо 9.5 милиона души са я играли. От първоначална идея да привлича новобранци играта се разраства в истинско предприемачество.

„America’s Army” е разработена на базата на силно конкурентна технология. Нейният софтуерен цикъл е максимум 6 месеца, което й позволява да се добавят нови елементи бързо и според пазарните нужди. И тъй като тя е софтуерна разработка, може лесно да се разпространява в глобалната мрежа или да се инсталира на личното PC.

След „America’s Army” компаниите една след друга започват да разработват игри, известни като „сериозни игри”. Те служат за обучение, оценка, дори за подбор на служители и вкарват хората в една реалност, където те могат да грешат без това да е фатално. Това е механизъм на „мека” продажба, бих казала.

Преди да разработите игра трябва да си отговорите на въпроси като каква е целевата ви група – студенти или професионалисти; какви умения искате от тях да развият или пък да демонстрират; как искате да се осъществи контакта с тях и пр. Били ли сте някога на програма за обучение и сте си гледали часовника? Или са ви карали да подхвърляте хартиена топка?

Е, целта на сериозната игра е хората да се учат чрез правене – възможно най-добрия начин на обучение. И с най-малък риск.