Психични променливи и условия на труд

Психични променливи и условия на труд

Въпреки включването на психологични аспекти на условията на труд в допълнителните разпоредби на закона, те не са конкретизирани, нито са включени като параметри, които трябва подлежат на анализ и контрол.
Оттук можете да изтеглите и да прочетете интересното проучване на д-р Веселина Русинова от Българска Академия на Науките (БАН) за "Психични променливи и условия на труд".