Променящи се лидери - размисли ...

“SHIFTING LEADERSHIP” - VISIONS ON THE THEME OF THE YEAR

Kenneth Soderholm - 
President of the Finnish Association for Human Resource Management – HENRY Ltd
 

"Променящи се лидери" – размисли за темата на годината(свободен превод) Имах възможност да посетя три японски компании през септември миналата година - идеята беше да се запозная по-подробно с актуалната местна тема "Lean Management". Въпреки, че аз вече от няколко години се интересувам от този подход, беше доста впечатляващо да се присъединя към месечната "Gemba" среща в една от компаниите, водена от управляващия директор, където подробности и темите от дневния ред бяха систематично и конкретно обсъдени заедно с работниците и служителите на фирмата. 

Когато се върнах във Финландия, и се присъединих към продължаващата дискусия в страната за трудностите при оперативното изпълнение на стратегическите планове, разбрах, че понятието "agility-гъвкавост" звучи много по-добре в процеса на стратегическото планиране и в реториката, отколкото в управлението на хора. Докато  западните мениджъри представят своите стратегии с изображения в PowerPoint и се измъчват от въпроса: Защо служителите са толкова отегчени и безразлични?, японските лидери разберат какво означава да си "на една и  съща вълна" със своите служители. В нашите компании когато съберем персонала в конферентните зали за да ги запознаем с плановете ни, техните умове са на футболния стадион - или още по-лошо, доста голяма част от тях са на паркинга на стадиона - и се питат един друг "какво е  the Power – властта и къде е the Point - смисълът "? Време е да се въведе, да започне да се използва техниката "Прехвърляне на лидерство". Самият лидер, който седи на върха на организационната пирамида, ще бъде успешен като ръководител само с дълбоката вътрешна нагласа, че в оперативното управление на бизнеса пирамидата е обърната с главата надолу. Оперативните мениджъри, които срещат всеки ден "царя-клиент”, или работника в производството, който поставя завършек на стока или услуга, това са новите бойци на фронтовата линия. Ролята на лидера е да стане треньор на своя отбор: да изслушва, да пита, да обяснява, да пояснява, да провокира и окуражава и да бъде сигурен, че правилните решения са взети. “Прехвърляне на лидерство” изисква от мениджърите да делегират права, не само задължения и да окуражават мисленето и самостоятелното вземане на решения.

За щастие ние сме принудени да се подобряваме непрекъснато, защото "Generation Y" (родени през 1980 г. или след това) вече присъства в професионалния живот. То има необходимият кураж, и упражнява правомощията си да пришпорва неговите "Baby-boomer" (родени 1940-1960) и "Generation X" (родени 1960-1980) шефове да сложат в ред основни елементи на лидерството като справедливост , насърчаване, чувство за отговорност, постоянен диалог и обратна връзка. И внимавайте - “Generation Y” се обединяват лесно и имат високо самочувствие. “Прехвърляне на лидерство” изисква от нас/старите, много добро разбиране на ситуацията и адекватна доза смирение. 

От моя гледна точка най-голямото предизвикателство за всички мениджъри е как да се обърне необходимото внимание на тези тихи и лоялни всекидневни “герои “на работното място, които седмица след седмица изпълняват задълженията си с високи професионални умения. Много често те не получават достатъчно кредит и положителни отзиви. Тяхното благосъстояние и самочуствие е под силен натиск, поради завишените изисквания във време на рецесия. Справяне с проблемни случаи консумира все по-голям дял от времето на ръководителите и на мениджърите “Човешки ресурси”. Съсредоточаваме се върху тъй-нареченото “Управление на таланти”, като насещо големи активи на компаниите. Приемаме, че всички останали са винаги готови за действие и на разположение и честно не им обръщаме необходимото внимание. “Прехвърляне на лидерство” изисква от мениджърите нов поглед и подход , ново “вдъхновение” относно това как да ангажират тези незабележими служители.