Преприемачество в организацията - Не успивай "Кешовите крави"

Светлан Станоев,
Институт за предприемачи на Сиско

Как да създадем предприемачески дух в голямата организация? Това е въпрос който все по-често големите компании започват да си задават. Особено в икономическа ситуация за последните няколко години. Нека първо погледнем какво убива предприемаческия дух, кой е “враг номер едно” на предприемачеството…

Stay hungry!

Ако се замислим за антоподът на предприемача - малка, бързо растяща, гъвкава и ефективна компания, то е вероятно в съзнанието ни да изплува образа на структура от държавната администрация. Част от голяма (дори огромна) организация - бавна, бюрократична, доста неефективна, често и не-клиентски ориентирана. Нека  порасъждаваме за причините за разликите помежду им.  А разлики много. Причини още повече.

Една от основните първопричини, на която бих искал да акцентирам, е свързана с това от къде и как идват парите на двете организации? В единия случай бюджетът е осигурен и трябва да бъде разпределян (някой би казал “харчен”). В другия случай бюджет (синоним на осигурени пари за дейността) по-вероятно няма (или е крайно недостатъчен). Фокусът на предприемача е върху това да спечели пари – и то по начин, по който другите (на пазара) още не са се сетили, или просто не го правят достатъчно добре. Фокус, който е в основата на това да предложиш нещо различно, иновативно.

Още една крачка по-близо до тезата, която градя – ето две общо валидни правила:

  • Истинският мениджър (разбирай в голяма организация), е този който управлява ресурси (пари, хора, технологии), но от друга страна...
  • Истинският предприемач, е този който е bootstrap-вал.

Терминът bootstrapping, добре известен в предприемаческите среди, означава да стартираш бизнес изцяло самостоятелно, със собствени усилия - обратното на това да търсиш „чичко Паричко” – запретваш ръкави и действаш smart Стратегията на предприемачa: bootstrap capital.

Т.е. ако мениджърът е мениджър, когато има ресурси (които да менажира), то предпредриемача е предприемач, когато провокиран от нямането на достатъчно ресурси предприема иновативна бизнес идея, с която да спечели (и оцелее!).

Eдно от основните послания на Стив Джобс към завършващите студенти на университета Станфорд е “Stay hungry!” Послание, което за всеки предприемач - bootstraper значи много. Защото знае, че именно “нямането” е в основата на много успешни компании.

Както Сун Дзъ (“Изкуството на войната”) казва “никога не пристискай противника си до стената, защото това ще развърже неочаквани сили срещу теб”, така и предприемача притиснат от “нямането”, може да постигне неочаквани резултати в борбата му с “тези, които имат”.

Кешовите крави

В нашата практика често сме свидетели на ситуации когато даден предприемач казва “печеля достатъчно, по-скоро искам да създам организация, която сама работи и да не е необходимо аз да работя толкова, колкото сега”. Въпреки, че нуждите и проблемите свързани с организацията и структурата са дежурни за всеки бизнес в растеж, в някои случаи виждаме друг проблем. След дългогодишни усилия и труд, дадена компания достига до състояние, при което генерира добри печалби за своите собственици – т.е. те имат една или няколко ”Кешови крави”. Но в някои случаи собствениците, доволни от постигнатото, биват “успивани” от това просто да “доят кравата” без да мислят (достатъчно), колко дълго ще могат необезпокоявани да “пият мляко”.

Изкушаващо е след като постигнеш нещо, просто да седиш на успеха от старите лаври. Но ако не използваш постигнатия успех за да излезеш на пазара с нещо ново, което да задмине успеха на настоящата ти оферта, няма да се задържиш успешен твърде дълго. Примери за подобни случаи много. Показателен е примера на вече бившата БТК, която през периода 2000-2005 год., самодоволна от кешовата си крава (фиксираната телефония) не успя да отговори адекватно на бързо растящите конкуренти в лицето на алтернативните телекоми и LAN доставчиците. Да, именно “имането” и “нямането” определяха разликата, и бяха причина за резултата, който виждаме сега. Защото истинското предназначение на кешовите крави е да финансират бъдещите “теленца”, а не да бъдат оставяни да “успиват”.

Ето и допълнителни материали по темата:
Статия
Видео интервю