Преприемачество в организацията

Светлан Станоев
Институт за предприемачи на Сиско

Накъде върви професионалното (а и личното) развитие на съвременния мениджър в България? Мдаа, може много да се поразсъждава по въпроса. Определено!

През 90-те години фокусът бе върху изграждането на професионалните умения, които утвърждават мениджъра като експерт в съответната област. За последното десетилетие много от компаниите поставиха акцент върху това как да подобрят  лидерските и управленските умения на своите ключови служители. Икономическата криза, обаче, постави нови предизвикателства по отношение на фокуса и ефективността на мениджърите. Безспорно професионалните, управленските и лидерските умения са, и ще останат важни! Но явно се налага завой в нова посока.

Повечето акционери и собственици – недоволни от резултатите на компаниите си през последните години – сериозно си задават въпроси като:

  • Как мениджърите могат да бъдат по-инициативни и проактивни?
  • Как в настоящата пазарна ситуация мениджмънтът да намери иновативен, различен подход, с който да бъдем по-успешни?
  • Как мениджърите не просто добре да защитават бюджети, а да доставят резултат с органичени ресурси?
  • Защо мениджърите не мислят като предприемачи?!

Как мениджърите могат да мислят и действат като предприемачи в голямата организация? Защото когато “има”, мениджърските умения за управление на ресурси са важни. Но когато ресурсите са оскъдни, предприемаческия манталитет излиза на преден план – как да намерим иновативен, различен начин с минимум ресурси да постигнем забележителни резултати.

Ако при нас кризата накара много акционери и мениджъри да се замислят за разликата между мениджър и предприемач, то в развитите страни от десилетия се мисли как предприемаческия дух да се “вклини” в голямата организация.

Така и се ражда термина Intrapreneur – човек, работещ в голяма компания, който поема инициатива, отговорност и риск за осъществяването на нови начинания, включително превръщането на иновативни идеи в завършени рентабилни продукти.

Терминът e въведен в “обръщение” още през 1985 (Gifford Pinchot, автор на Intrapreneuring). Въпреки, че още същата година Стив Джобс в интервю пред Newsweek казва: “В Apple, екипът работещ над Macintosh беше това, което наричаме intrapreneurship – група хора върнати буквално в гаража, но част от голямата компания.”

В серия от статии ще представим мисли на екипа на Института за предприемачи на Сиско по теми, свързани с intrapreneurship. Защото вярваме, че следващото ниво от професионалното (а и личното) развитие на съвременния мениджър е (поне малко) свързано с предприемаческото мислене!

Вижте видео интервю със Светлан по темата