Определение за коучинг

Като резултат от моите търсения свързани с темата коучинг, аз попаднах на интересно предстоящо събитие, което ще се проведе в София на 20 май тази година. Оказа се, че вече съм свързан в LinkedIn с част от хората които го организират – Катрин Прентис и Вали Кожокару.

И двете дами се занимават с коучинг , както и с много други интересни инициативи. Като членове на IIC – International Institute of Coaching и представляващи Noble Manhattan Group за региона (Вали е директор бизнес развитие за Европа), двете дами се съгласиха HR Café Bulgaria да популяризира и отрази предстоящото събитие. Настоящата статия е първата от поредицата свързана със събитието, но не е първата на тема коучинг - виж тук.

Автор е г-н Джерард О’Донован, основател и собственик на Noble Manhattan Coaching и президент на ECI (преименуван наскоро в IIC). Надяваме се да имаме честта, г-н О’Донован да бъде наш гост на „Горещия стол” в началото на месец май.

Приятно четене:

По същество коучингът е начин за самореализация - момент, в който не само истински опознаваш себе си, но в рамките на това знание достигаш чувство на комфорт с и пълно разбиране на човека, когото си открил.

Коучерът влиза в сътрудничество с вас за да установите и изясните цели и да разработите план за действие за постигането на тези цели. Това сътрудничество ще ви даде разбиране за това какво е наистина важно за вас в живота ви и вследствие на това ще бъдете способни да поемете живота си в свои ръце, да планирате и действате според изградените си планове, които на свой ред ще ви помогнат да осъзнаете вашите приоритети. Казано с прости думи, коучингът ви помага да създавате и работите за реализирането на най-добрата версия на най-голямата визия, която можете да имате за себе си; помага ви да постигате успех – успех от непрекъснатото осъществяване на една цел или идеал, който си струва.

Вие ще бъдете направлявани през задълбочен процес, започвайки с нуждата да преоцените настоящата си позиция, кой наистина сте вие, къде стоят вашите приоритети и с нуждата да вземете конкретно и осъзнато решение за бъдещето, което искате да създадете. С помощта на личен житейски коуч, вие наистина можете да промените живота си, да преодолеете всички препятствия и да заживеете живота, който обичате.

В основата си коучингът е разговор – по-точно, това е диалог между вас и вашия коуч. В една продуктивна и резултатно-ориентирана среда коучингът включва коучване с цел да разберете какво действително знаете. Истината е, че вие имате отговорите на всички ваши въпроси – задавани и незадавани. Вашият коуч ви оказва съществена помощ, подкрепа и кураж за да потърсите и намерите тези отговори; за да ви направлява към задаването на правилните въпроси и справянето с техните отговори.

Коучингът също така включва учене, но коучерът не е учител и той не знае непременно как прави нещата по-добре от вас, то това не е необходимо. Вашият коуч ще наблюдава модели – навлизането в етап на нови действия, след което ще работи заедно с вас в пускането на тези нови, успешни модели на поведение в действие. Това включва учене посредством разнообразни коучинг техники като слушане, отразяване, задаване на въпроси и даване на информация. Накрая, и което е най-важно, вашият коуч ще ви помогне да се научите как сами да коригирате себе си и как да се самопораждате. Това означава, че вие ще се научите как да поправяте своето собствено поведение, да задавате свои собствени въпроси и да намирате свои собствени отговори.

Очаквайте продължение ...