Коучинг на работното място

Здравейте приятели,

С настоящата публикация ви запознаваме с втората статия от поредицата представяща г-н Джерард О'Донован и целяща популяризиране на предстоящата визита на г-н О'Донован в България (20 май 2001, София, хотел "Анел"). Надяваме се да ви бъде интересно и да ви провокира да посетите събитието. Приятно четене:

В днешно време организациите наемат специалисти, занимаващи се с коучинг по житейска динамика, за да могат служителите им да постигат желаните резултати чрез подходящо ориентиране и обучение на самото работното място и по този начин да се повиши ефективността на работата им. Независимо дали се отнася до изпълнението на задачи в срок, присъствието на работни срещи или планирането на следващ проект, един специалист по коучинг несъмнено ще бъде много полезен и чрез умелото прилагане на усъвършенствани методологии и техники, ще помогне на служителите ви да се отличат в работата си и да изпълняват възложените им задачи в необходимия срок.

Днес големи корпорации и международни организации се ползват от коучинг сесии, за да мотивират и окуражават служителите си, помагайки им по този начин да разбират по-задълбочено задължения си и да ги изпълняват по-качествено. Коучингът на работното място помага на хората да се учат от собствените си грешки и да не ги повтарят отново. От изключителна важност е всички служители да имат ясна представа за крайната цел, както и за плана на действие, върху който да се съсредоточат за постигане на желания резултат.

Процесът на коучинг на работното място помага на екипа или групата да работи в синхрон. В крайна сметка постигането на целите на една организация се реализира с усилията на целия екип и всеки член на екипа трябва да участва по свой начин в постигането на общата цел. Всеки член на екипа има за задача да координира своята работа с предварително установения план. Прилагането на коучинг спомага да се идентифицират важните умения, необходими за успеха на работата.

Извършват се упражнения, които усъвършенстват уменията на служителите. Задължително е да се определи дали ролята на всеки служител в организационната структура е точно тази, за която той е най-подготвен. И именно това е един от най-важните аспекти при коучинга на работното място, тъй като процесът води до специализация, позволяваща максимална продуктивност с минимална загуба на време, усилия и пари.

Друго нещо, с което процесът на коучинг помага е установяването на истинската стойност на даден служител чрез редовни оценки на резултатите. Периодичната смяна на работните задължения повишава ефективността на служителите и предотвратява отегчението от работната среда. Специалистът по коучинг може също така да посочи необходимостта от частична или пълна промяна на функциите на определен служител. Наемането на коуч може да помогне на служителя да усвои по-пълноценно новите си отговорности и да се представи по възможно най-добър начин при тяхното изпълнение.

В една организация комуникацията между различните управленски нива, както и между самите служители на едно и също равнище е от огромно значение. Прилагането на коучинг на работното място осигурява по-ефективна комуникация на всички нива в организацията и съответно води до по-бързо приключване на работата и повишена хармония между служителите. Процесът на коучинг понижава комуникационните недоразумения и междуличностните бариери и спомага за сближаването на служителите и изграждането на по-добри взаимоотношения между тях.

След като организацията постигне търсените резултати, е препоръчително да се отпразнува събитието, така че служителите да са мотивирани да работят усърдно и занапред. И процесът на коучинг спомага да се осъзнае, че всеки успех трябва да се цени и окуражава. Всъщност коучингът на работното място подпомага управлението на най-ценните ресурси в една организация – Човешките ресурси. Ако Човешките ресурси се управляват добре, всички други ресурси, като суровини, капитал, земя и пр. могат лесно да се поддържат и да се използват оптимално. Но обратното също е вярно. Ако не управлявате добре хората си, то крайният резултат ще бъде хаос.

Автор: Джерард О'Донован, основател на Ноубъл Манхатън Коучинг
http://www.noble-manhattan.com

Изпълнителен директор на Международния институт по коучинг
http://internationalinstituteofcoaching.org/

Водещ коуч по изпълнителско дело в Европа
http://www.gerardodonovan.com