Девет признака на скучната организация

  1. Няма ясна представа за бъдещето: Корпоративните виждания и мисия не вдъхновяват служителите. Дейността на хората не е целенасочена. Хората не знаят къде се движи тяхната организация.
  2. Недостатък на мениджърските качества: хората се страхуват от промените, на топ мениджърите им липсва духа на предприемачеството. Слаба програма за развитие на лидерите на компанията.
  3. Корпоративната култура не вдъхновява хората. Отсътстват общите ценности. Липса на доверие между служителите. Постоянното търсене на «виновен». Хората се концентрират върху проблемите, вместо върху възможностите. Хората губят доверие към лидерите и системата на управление.
  4. Бюрокрация. Бюрократични организационни структури с множество нива, а не «плоските». Високи бариери между мениджъри и отдели. Бавно взимане на всяко едно решение. Липса на мотивация на хората да мислят творчески.
  5. Липса на мотивация, както «отгоре», така и «отдолу». Хората не са мотивирани и не са заредени с енергия. Те не усещат, че със своята работа допринасят нещо на компанията. Хората не работят творчески, а на принципа на отбраната – изпълняват само своите задължение и нищо повече.
  6. Слаба система за информиране на сътрудниците за предстоящите промени в компанията. Хората нямат представа как изглежда общата картинка на бизнес развитието и затова те не разбират с какво допринасят за общото благо. Хората не знаят какво е в главата на шефа и какви планове крои той.
  7. Слабо крос-функционално развитие: хората са насочени да изпълняват задачи само на своя отдел. Крос-функционалните цели или отсътстват, или не са достатъчно значими.
  8. Слаба екипна работа: повечето хора не разбират разликата между група хора и един екип. Компанията не развива корпоративна култура, насочена към екипната работа. Отсътстват общи цели, способни да мотивират хората. Слаби лидерски качества на топ мениджърите.
  9. Слабо управление на знанията и уменията: идеите не се разпространяват. Компанията страда от синдрома «Ние знаем всичко» и «Всичко, което сме измислили ние е готино».