Коучинг Обучение

В комплицираните условия за бизнес, наложени от различни аспекти на нашето съвремие, организациите са поставени пред постоянно предизвикателство за адаптация  и гъвкавост. Повече от всякога компаниите се нуждаят от промяна. Промяна на мисленето, промяна на моделите за работа, промяна на инструментариума за Управление на човешките ресурси. Добрите - до момента работещи практики се явяват изчерпани и вече неполезни в редица ситуации. Защо това е така? Защо е необходима отново промяна и каква всъщност промяна е необходима? Тази промяна до каква степен ще реши стоящите пред бизнеса въпроси и какви са перспективите в бъдещето на организациите? Отговори на тези въпроси търсим със загриженост и тревога, защото в глобален план пред много компании вече стои перспективата  „ оцеляване“. 

Здравейте приятели,

HR cafe Bulgaria взе участие в изработването на видео обучение на тема коучинг. Продуктът е част от проект High Heels - Възможности за жените в строителството, осъществен от следните структури -  в България (Камара на Строителите, СКЦ, АрСи Про), в Румъния (Stejar) и в Гърция (Knowl). Проектът е финансиран по Оперативна програма “Учене през целия живот”, мярка „Трансфер на иновации”.

Видео обучението е факт и работи перфектно. Като продължение на темата, през месец декември 2014 година, беше организирана среща - дискусия .......

Здравейте Приятели,

Днес на "Горещия стол" в HR cafe Bulgaria ни гостува Иво Паскалев - основател и ръководител на Академия Юнити. Академия Юнити е иновативна структура предлагаща обучение за деца и възрастни, както и корпоративни събития за сплотяване на екипите. Какво означава Корпоративни събития за сплотяване? Гледайте видеото и ще разберете :-)

Глобализацията кара светът да изглежда по-малък: сега е по-лесно да се свързваме, комуникираме и да правим бизнес по целия свят. Но културни различия остават и затрудняват глобалната комуникация и споделяне на информация.

Темата ни е крос-културен мениджмънт в международни компании, а фокуса е върху това, как културните различия влияят при взимането на решения, споделяне на информация вътре в компания и как културното разделение рефлектира върху организация като цяло.

Звучи ви познато, нали? HR cafe Bulgaria ви представи и други гледни точки по темата (виж линковете в края на публикацията). В настоящето видео, заснето с любезното съдействие на BEIED България, ви представяме Ашлъ Гьоксой .....

В последната статия, посветена на лидерството ще се спрем на една относително нова теория - Лидерство, базирано на Емоционална Интелигентност (EI Based Leadership –Goleman et al).

Концепцията за Емоционална Интелигентност (ЕИ) е сравнително млада и нейното пренасяне върху HR практиките предлага доста вълнуващи възможности за развитие на човешкият капитал. Разбира се, и за развитието на лидерските качества. Като използват за изходна точка концепцията на  Bass (transformational leadership) Goleman, Caruso и колеги създават модел за лидерство чрез ЕИ. Концепцията описва както няколко стила, така и множество компетенции, свързани с поведения асоцииран с дименсиите на ЕИ.

 

Водени от желанието да породим дискусия сред професионалистите, работещи на HR фронта за практическата приложимост на лидерските теории, екипът на HR Support започнахме с публикация по темата през месец март.

Целта ни е, като представяме нашият прочит на теории, които смятаме че са още „живи“ и актуални, да чуем и вашето мнение, предпочитания и номинации по този явно все още отворен въпрос - Какво е лидерството?

Тук е мястото да благодарим на всички, които писаха, изказаха мнения, взеха отношение по теорията за ситуативно лидерство, която представихме предишният месец.Теорията, на която ще се спрем в тази статия е: Лидерство от пето ниво (Level 5 Leadership - J.C.Collins)

Лидерството със сигурност най-експлоатираната  от всички теми, присъстващи в организационното пространство. Феноменът Лидерството провокира  интерес в много научни направления, които колкото и близки да са, предлагат различни перспективи. Психология (социална, организационна, индустриална, личностна), мениджмънт, поведенчески или невроикономикс, социология, политология и т.н.

Както често става една част от създадените теориите остават без реално приложение в практиката и биват „отмивани“ от ефекта на времето. Примери много.

Да си спомним за Алфред Адлер с неговият инстинкт за власт и доминиране (това е същият Адлер, който заедно със З.Фройд и К.Г.Юнг „наляха" основите на психоаналитичната теория в края на 19 век). Изглежда приносът му отдавна е забравен.

Грях №5: НЕВНИМАНИЕ КЪМ РЕЗУЛТАТА

Ето че, след като разгледахме останалите четири слабости (Липса на доверие, Страх от конфликти, Липса на ангажираност и Избягване на отговорност) стигнахме и до върха на пирамидата. На нея седи последната слабост. Lencioni я е сложил на върхът на пирамидата неслучайно-това е слабостта, която най-ясно се вижда и която често е причината за това да се стартират действия по „лекуването“ на компанията.

Както при повечето заболявания обаче преди болестта да застраши съществуването на човека е имало редица други прояви, на които никой не е обръщал нужното внимание. Също така често екипите, в които тази слабост е вече проявена са „отвъд спасяването“.

Идва ред на грях №4: ИЗБЯГВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

След като вече разгледахме как Липсата на доверие, Страхът от конфликти и Отсъствието на ангажираност, застават в основата на пирамидата, символизираща слабостите на екипа, сега ще продължим да се изкачваме нагоре към върхът й.

Под ИЗБЯГВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ Lencioni разбира не само поемането на лична отговорност за изпълнението на отделни работни проекти или задачи. Акцентът, който поставя е върху избягване „търсенето на отговорност“, функция, която сме свикнали да асоциираме с отношенията на мениджмънта към подчинените нива. 

Здравейте приятели,

В настоящето видео на "Горещия стол" сяда Оуен Фернандес - предприемач, коуч, ментор. Оуен беше за кратко в България (но не за първи път), като водещ лектор в практическия семинар организиран от BEIED България на 28 и 29 ноември в София. Темата на семинара беше - Ефективно решаване на проблеми и взимане на решения. Оуен любезно се съгласи да сподели с нас своите знания и практически опит по темата.

Страници