Welcome to HR cafe Bulgaria

Последни блог статии

10 Окт. 2019
Брой коментари: 2
Автор: Cafepedia

Областта на човешките ресурси е много динамична. На всеки няколко седмици бива създадена нова система или ресурс, които да подпомагат работата на специалистите по подбор на служители. Не всички иновации влизат в широка употреба, но някои от тях подобряват значително процеса на набиране на персонал и могат да се използват от всички, които работят в сферата.
 
Ето пет дигитални иновации, от които трябва да се възползвате:

09 Авг. 2016
Брой коментари: 0
Автор: Cafepedia

Уважаеми мениджъри и собственици на бизнес,
От какъв тип са проблемите, които решавате всекидневно?

  • Недостиг на ресурси ( човешки, времеви, финансови)?
  • Липсваща мотивация и ангажираност на служителите?
  • Текучество на служители или неподходящи кандидатури за обявените свободни работни места?
  • Организационни проблеми, свързани със срокове и други ограничаващи изпълнението обстоятелства?
  • Липсваща или неясна комуникация?
  • Недостиг на доверие в екипа или наличие на конфликти?
  • Делегиране на права и отговорности?

Малко на брой са компаниите, които биха посочили само един от изброените типове проблеми. В повечето случай, отговорите на горния въпрос надвишават 3 от изброените  7 възможности, а при внимателен анализ на темата, най – вероятно към посочените от нас  7 типа проблеми, бихте добавили поне още толкова. В резон на това е важно да поставим следващото питане:

  • Как приоритизирате проблемите?
  • На кой от тях – решението e  от първостепенна важност за вас?
29 Юли 2016
Брой коментари: 0
Автор: Cafepedia

Здравейте приятели,

През месец юли 2016, лице на инициативата HR of the Month е Екатерина Караризова, която доскоро беше ръководител „Човешки ресурси“ в „Шнайдер Електрик България“ а понастоящем работи на ръководната позиция бизнес партньор човешки ресурси на стратегическите функции в глобалната верига за доставки (HR Business Partner Central functions GSC) в централата на Schneider Electric в Париж и отговаря за набирането на висши ръководни кадри в глобално отношение.

28 Юни 2016
Брой коментари: 0
Автор: Cafepedia

Здравейте приятели,

В юнското издание на HR of the Month (съвместна инициатива на HR cafe Bulgaria и кариерната зона на вестник Computerworld.bg), ви срещаме с Божана Димитрова.

Божана Димитрова е Мениджър Човешки ресурси и администрация в Софтуер Груп БГ ООД. Тя има над 14 години опит в областта на човешките ресурси. Професионалният й опит включва набор от управленски позиции в различни организации, сред които Мениджър Човешки ресурси в софтуерната компания „FFW/ Propeople“ и Началник отдел “Подбор на персонал” в Българска Пощенска Банка, след като става част от EGF Eurobank. Божана е магистър по „Клинична психология“ от Нов български университет. 

08 Юни 2016
Брой коментари: 0
Автор: Cafepedia

Здравейте приятели,

В днешният забързан свят възможността и потенциала за развитие са ключови за всеки бизнес. Един от основните рерсурси на разположение на фирмите е Човешкия капитал.

Как да осигурим бъдеще на бизнеса, който ръководим или притежаваме? Как да организираме и  управляваме хората в организацията и техния кариерен път? Кои качества на колегите (лични и професионални)  да развиваме и по какъв начин?

Последвайте линка от заглавието, за да разберете!

Последно от библиотеката

Начинът, по който организираме нашите работни места, ще играе жизненоважна роля в бъдещето на Европейска икономика и нейната способност да се конкурира.
 
Значителен брой доказателства подкрепят тезата, че иновациите на работното място влияят с положителен знак и имат значим принос за подобряване на ефективността на организацията, от една страна, и на благополучието и ангажираността на служителите от друга.

Теми

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No front page content has been created yet.