Service Centrix

Уважаеми мениджъри и собственици на бизнес,
От какъв тип са проблемите, които решавате всекидневно?

  • Недостиг на ресурси ( човешки, времеви, финансови)?
  • Липсваща мотивация и ангажираност на служителите?
  • Текучество на служители или неподходящи кандидатури за обявените свободни работни места?
  • Организационни проблеми, свързани със срокове и други ограничаващи изпълнението обстоятелства?
  • Липсваща или неясна комуникация?
  • Недостиг на доверие в екипа или наличие на конфликти?
  • Делегиране на права и отговорности?

Малко на брой са компаниите, които биха посочили само един от изброените типове проблеми. В повечето случай, отговорите на горния въпрос надвишават 3 от изброените  7 възможности, а при внимателен анализ на темата, най – вероятно към посочените от нас  7 типа проблеми, бихте добавили поне още толкова. В резон на това е важно да поставим следващото питане:

  • Как приоритизирате проблемите?
  • На кой от тях – решението e  от първостепенна важност за вас?

Здравейте приятели,

В днешният забързан свят възможността и потенциала за развитие са ключови за всеки бизнес. Един от основните рерсурси на разположение на фирмите е Човешкия капитал.

Как да осигурим бъдеще на бизнеса, който ръководим или притежаваме? Как да организираме и  управляваме хората в организацията и техния кариерен път? Кои качества на колегите (лични и професионални)  да развиваме и по какъв начин?

Последвайте линка от заглавието, за да разберете!