nano bino

"Управление на културните различия" част четвърта. Вижте интервю на английски език с г-н Еял Натан – собственик и изпълнителен директор на NATNET BINO Communications Ltd.