line manager

Мениджър „Човешки Ресурси” и Линен мениджър – къде е границата на пълномощията и отговорностите, кои са необходимите качества за ролята на стратег и партньор, как и с какви инструменти реално се  управлява персонала на една компания.