infragistics

През месец октомври лице на инициативата HR of the Month е Пламена Цветанова, HR специалист в софтуерната компания Infragistics Bulgaria.
В българското звено работят между 80 и 90 служители. В София се намира развойният център на компанията.