hr cafe bulgaria

Здравейте приятели,

В настоящето видео ви срещаме с доказан професионалист в сферата на Човешкия капитал - Корнелия Венева. Видеото е част от поредицата материали, осъществени съвместно със списание "Твоят Бизнес".

 

Здравейте приятели,

През месец юни лице на инициативата на HR Cafe Bulgaria и кариерната зона на в. Computerworl България "HR of the Month" е Диана Минкова, ръководител "Подбор" в Luxoft Bulgaria - доставчик на услуги в разработка на софтуер и иновативни ИТ решения.

Здравейте, приятели,

Имаме удоволствието, да Ви поканим на вече традиционното, шесто по ред, събитие "HR Вечер" организирано от HR Bulgaria, HR cafe Bulgaria и Business & Networking Club.

По време на събитието ще имате възможност да размените идеи и опит с водещи HR професионалисти от всички бизнес сектори, да участвате в дискусиите и да създадете много полезни професионални контакти.

ТЕМА НА СЪБИТИЕТО:
ВОДИМ ЛИ БИТКИ, ЗА ДА ЖИВЕЕМ В МИР? или ОЩЕ НЕЩО ЗА ВАЖНОСТТА НА НАВРЕМЕННОТО РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО.

Здравейте приятели,

През месец май поредицата ЧР на месеца – инициатива на HR Cafe Bulgaria и Кариерната зона на вестник Computerworld България, гостува в офиса на специализираната в областта на подбор на персонал и временна заетост компания Easy Consult ("Изи Консулт"). Лице на ЧР на месеца е Марина Найкова, оперативен мениджър на дружеството.

Глобализацията кара светът да изглежда по-малък: сега е по-лесно да се свързваме, комуникираме и да правим бизнес по целия свят. Но културни различия остават и затрудняват глобалната комуникация и споделяне на информация.

Темата ни е крос-културен мениджмънт в международни компании, а фокуса е върху това, как културните различия влияят при взимането на решения, споделяне на информация вътре в компания и как културното разделение рефлектира върху организация като цяло.

Звучи ви познато, нали? HR cafe Bulgaria ви представи и други гледни точки по темата (виж линковете в края на публикацията). В настоящето видео, заснето с любезното съдействие на BEIED България, ви представяме Ашлъ Гьоксой .....

В последната статия, посветена на лидерството ще се спрем на една относително нова теория - Лидерство, базирано на Емоционална Интелигентност (EI Based Leadership –Goleman et al).

Концепцията за Емоционална Интелигентност (ЕИ) е сравнително млада и нейното пренасяне върху HR практиките предлага доста вълнуващи възможности за развитие на човешкият капитал. Разбира се, и за развитието на лидерските качества. Като използват за изходна точка концепцията на  Bass (transformational leadership) Goleman, Caruso и колеги създават модел за лидерство чрез ЕИ. Концепцията описва както няколко стила, така и множество компетенции, свързани с поведения асоцииран с дименсиите на ЕИ.

 

Управление на междукултурните различия - трудна и сложна материя. Не малко ръководители и компании са срещали сериозно трудности при справянето с подобни казуси. Ясмина Тал - управител на Адрио Консултинг, споделя практически опит и дава работещи решения по темата. Гледайте видеото!

Управление на междукултурните различия - трудна и сложна материя. Не малко ръководители и компании са срещали сериозно трудности при справянето с подобни казуси. Ясмина Тал - управител на Адрио Консултинг, споделя практически опит и дава работещи решения по темата. Гледайте видеото!

Здравейте приятели,

В априлското издание на HR of the Month, съвместно издание на кариерната зона на вестник Computerworld и HR cafe Bulgaria, ви срещаме със София Илиева - мениджър "Човешки ресурси" в ScaleFocus. София е професионалист с доказани качества, а компанията е създала отлична работна среда и атмосфера на креативност и приятелство. Само на две години, а вече сто човека! Браво! София е част от екипа от 1 година.

Интервюто е кратко, но съдържателно! :-) Приятно гледане: 

Водени от желанието да породим дискусия сред професионалистите, работещи на HR фронта за практическата приложимост на лидерските теории, екипът на HR Support започнахме с публикация по темата през месец март.

Целта ни е, като представяме нашият прочит на теории, които смятаме че са още „живи“ и актуални, да чуем и вашето мнение, предпочитания и номинации по този явно все още отворен въпрос - Какво е лидерството?

Тук е мястото да благодарим на всички, които писаха, изказаха мнения, взеха отношение по теорията за ситуативно лидерство, която представихме предишният месец.Теорията, на която ще се спрем в тази статия е: Лидерство от пето ниво (Level 5 Leadership - J.C.Collins)

Страници