hr cafe bulgaria

В разговор с ЧР професионалист наскоро си зададохме въпроса какви са подбудите човек да взима едно или друго решение и да предприема едно или друго действие. Тук ще поставим въпроса така: Какво искат хората и какви са техните цели?

Вижте интервю с г-н Георги Ножаров - Директор "Човешки ресурси" в Ericsson България.

Михали Чиксенмихали е един от най-великите умове на нашето време. Той заслужи своята слава с детайлното дефиниране и описание на теорията на "Потока".

"Управление на културните различия" част четвърта. Вижте интервю на английски език с г-н Еял Натан – собственик и изпълнителен директор на NATNET BINO Communications Ltd.

"Управление на културните различия" част трета! Вижте интервю с г-н Ник Сондърс - Изпълнителен директор на Golden Pages Bulgaria.

"Управление на културните различия" част втора. Вижте видео интервю на английски език с г-н Марк Грегори - финансов и ИКТ консултант.

"Управление на културните различия"

Глобализацията кара светът да изглежда по-малък: сега е по-лесно да се свързваме, комуникираме и да правим бизнес по целия свят. Но културни различия остават и затрудняват глобалната комуникация и споделяне на информация. Темата ни е крос-културен мениджмънт в международни компании,а фокуса е върху това, как културните различия влияят при взимането на решения, споделяне на информация вътре в компания и как културното разделение рефлектира върху организация като цяло.

Страници