bynet

Човешкият фактор в бизнес отношения в ICT сектора в България. Проблеми и решения - как, защо, кога ... . Вижте отговорите на тези и много други въпроси във видео-интервюто с г-н Борис Басмаджиев – изпълнителен директор на Bynet Bulgaria.