управление

Къде е мястото на мениджъра "Човешки ресурси" в процеса на управление на промяната? Какво е управление на промяната? Какви са предизвикателствата и трудностите в един такъв процес? Водещи фигури, нужда от комуникация, мотивиране на хората и екипите, поемане на отговорности и задължения, това се част от въпросите дискутирани в настоящото интервю.

Наш гост е Милена Петкова - HR  мениджър - Сдружение "Топливо". Видеото е четвъртото от поредицата на HR Cafe Bulgaria и списание "Твоят Бизнес".

Управление на промяната - преди, сега и утре ...

HR мениджмънт в трудни времена - интервю с инж. Анатоли Димитров и Кирил Аргиров - собственици на Електростарт АД.
Г-н Димитров заема позицията - изпълнителен директор, а г-н Аргиров позицията - търговски директор в структурата на компанията.