трудов договор

Наскоро попаднах на една американска статия, в която се коментираше какво предизвестие да отправим към работодателя при напускане и защо не бива да си тръгваме веднага. От нея разбрах, че при братята американци няма никакви законови изисквания за предизвестие, но практиката е наложила работодателя и работникът да се предупреждават взаимно две седмици предварително. Идеята на предизвестието е работникът да успее да довърши текущата си работа и двете страни да не се разделят с лошо.