стратег

Интеграцията на различните култури, националности, възрасти и стилове на компании от целия свят оказват огромното влияние върху правенето на бизнес. Днес на лидерите са необходими нови навици за да бъдат успешни. Благодарение на социалните мрежи и технологии глобалното взаимодействие става всекидневна реалност в бизнеса.