работна сила

ТРЗ, отдел „Човешки ресурси”... има ли значение? „Специалист ТРЗ”, „ТРЗ касиер”, а даже „Специалист ТРЗ в отдел човешки ресурси” срещам из обявите за работа в категория „човешки ресурси”.Вероятно сте се сблъсквали с двете понятия, но дали влагате в тях еднакъв смисъл и значение. Все пак „ТРЗ” беше познато у нас отпреди декември 1989 и всеки би се запитал дали „човешки ресурси” не е наименование на същото нещо. И да и не.