провал

Името на нов изпълнителен директор на една от големите компании в областта на недвижимите имоти провокира интереса ми преди време. Защото бях не по-малко заинтригувана, когато видях подобно съобщение преди години. Тогава този пост зае една дама, която познавах като търговски директор в друг сектор.

Истината накратко – тя беше неуспешна на тази длъжност, която зае на практика без мениджърски опит преди това. Създаде доста проблеми и я оттеглиха. Затова бях много изненадана, когато разбрах, че тя заема още по-висока мениджърска позиция в друг бранш. Сега напуснала и него и вероятно ще търси и ще заеме висша мениджърска длъжност в различна сфера на дейност. Защото, доколкото разбрах причините да си тръгне са сходни.