организация

  1. Няма ясна представа за бъдещето: Корпоративните виждания и мисия не вдъхновяват служителите. Дейността на хората не е целенасочена. Хората не знаят къде се движи тяхната организация.
  2. Недостатък на мениджърските качества: хората се страхуват от промените, на топ мениджърите им липсва духа на предприемачеството. Слаба програма за развитие на лидерите на компанията.
  3. Корпоративната култура не вдъхновява хората. Отсътстват общите ценности. Липса на доверие между служителите. Постоянното търсене на «виновен». Хората се концентрират върху проблемите, вместо върху възможностите. Хората губят доверие към лидерите и системата на управление.